Home » lesjes

Hoy allemaal

Helemaal in het begin van mijn psp periode had ik een pspgroepje waar we lessen voor schreven en die in die groep gegeven werden. De groep zelf is er niet meer maar de lessen nog wel en die wil ik hier voor jullie plaatsen.

In deze lesjes kan je makkelijk een poserfiguurtje plaatsen of een andere tube natuurlijk...

Zoals julllie al op de homepage hebben kunnen lezen zullen de lesjes voor sommige heel simpel zijn omdat het uit de beginperiode van psp is maar dat is soms ook wel leuk hé een simpel lesje ;-) en nog steeds zijn er beginnende psp-ers onder ons.

Ik ga dus beginnen met deze lesjes online te zetten en wie weet komen er in de toekomst wel meer psplessen op die moeilijker zijn.

Deze lesjes zijn geschreven voor mijn vroegere yahoogroup disneytagworld, enige gelijkenis met andere lessen berust op puur toeval.

Veel plezier met de lesjes